Terug naar Website

Juridische Zaken

Voorwaarden

De website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Deze zijn bedoeld om de bezoeker te informeren over Capital Security en haar diensten. Capital Security is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit gebruik van deze website en/of verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze site vermelde hyperlinks naar andere websites.

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Capital Security en is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Capital Security deze website of delen ervan op enigerlei wijze te vermenigvuldigden.