Terug naar Website

Wat we doen

Security Escort

Samen met onze partners verzorgen wij maandelijks security escorts voor meer dan duizend lokale en regionale transporten van en naar Europese bestemmingen en nemen wij bovendien deel aan honderden internationale transporten.

Ons succes hangt niet alleen af van de fysieke begeleiding, maar ook van gedetailleerd onderzoek voorafgaand aan het transport. We onderzoeken onder meer risico hotspots, veilige en onveilige parkeerplaatsen, geschikte tankstations, GPS / GSM zwarte vlekken, wegwerkzaamheden en hulpdiensten. De resultaten van dit vooronderzoek komen terug in het beleid en de procedures.