Terug naar Website

Wat we doen

Retailbeveiliging

Surveillancemedewerkers hebben met name een preventieve taak in een winkel of winkelcentrum. Zij dienen winkeldiefstal te voorkomen, ordeverstoringen in de kiem te smoren en vernielingen te verhinderen zonder de winkelbeleving van een bezoeker te belemmeren.

Onze surveillanten worden niet alleen getraind om in een vroeg stadium onregelmatigheden of calamiteiten te ontdekken en direct te handelen, maar ook de functie van gastheer te vervullen en escalaties te voorkomen. Zij zorgen er enerzijds voor dat uw medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken en anderzijds dat uw klanten ongestoord kunnen winkelen.