Terug naar Website

Wat we doen

Profiling

Profiling is veelal gebaseerd op methodes die voor het eerst ingezet zijn in Israƫl door de nationale luchtvaartmaatschappij en een aantal beveiligingsbedrijven. De aard van de methodiek is proactief en heeft als doel criminele en terroristische activiteiten in een vroeg stadium te onderkennen.

In de praktijk houdt dit in dat onze beveiligers profiling gebruiken om een mogelijke dreiging te voorkomen dan wel te beperken voordat deze zich ontwikkelt in een aanval of criminele activiteit. Zo worden onder meer opvallende zaken en afwijkende gedragspatronen nauwlettend in de gaten gehouden. Voorkomen is immers beter dan genezen zowel in termen van veiligheid als kosten.