Terug naar Website

Wat we doen

Evenementbeveiliging

Evenementbeveiliging is een bijzondere vorm van beveiliging vanwege het tijdelijke en soms incidentele karakter van een evenement. Hierdoor vereist deze dienst een combinatie van specifieke vaardigheden en instrumenten, zoals ordehandhaving, crisismanagement, crowd control, gezondheidsbescherming, risicobeperking en logistiek.

Het is onze taak om de veiligheid te waarborgen van alle personen betrokken bij een evenement van medewerker tot bezoeker. Onze beveiligers worden niet alleen opgeleid gastvrij en klantvriendelijk te zijn, maar ook constant getraind om een evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarom verzorgen wij ieder jaar de beveiliging van verschillende festivals, concerten, sportgebeurtenissen en internationale conferenties.