Terug naar Website

Wat we leren

Bodyguardopleiding

Naast het leveren van gespecialiseerde bodyguards verzorgen wij als erkend leerbedrijf bodyguardopleidingen en trainingen van hoogstaand niveau. Niet iedereen is geschikt om als persoonsbeveiliger door het leven te gaan. Derhalve worden aspirant cursisten onderworpen aan een toelatingsexamen.

Het succesvol afsluiten van het toelatingsexamen is een voorwaarde voor verdere deelname. Cursisten worden tijdens de opleiding op fysiek en mentaal vlak getraind om individueel en in groepsverband te kunnen opereren. Het vakkenpakket bestaat uit theorie- en praktijklessen, rijvaardigheid, EHBO, fysieke vaardigheden en etiquetteleer.