Terug naar Website

Wat we leren

Agressietraining

Agressieve klanten, leerlingen of medewerkers zijn vandaag de dag niet uitgesloten. Het is dan wel zo belangrijk om te weten op welke wijze om te gaan met verschillende vormen van agressief gedrag. Het doel van onze agressietraining is enerzijds effectief omgaan met agressie en anderzijds inzicht krijgen in eigen handelingen.

Zo leert u bijvoorbeeld verschillende vormen van agressie herkennen en daarop krachtig zowel verbaal als non-verbaal op te treden zonder uw zelfbeheersing te verliezen, het omgaan met spanning, het kalmeren van emoties, mogelijke maatregelen om agressie te voorkomen, en nog veel meer. Het is uitermate belangrijk om een situatie onder controle te krijgen voordat deze escaleert.